top of page
Depositphotos_309145118_L.jpg

אודות התוכנית

תוכנית "מתחברים" הינה תוכנית חברתית שמבוססת על עבודה במסגרת קבוצות רגשיות- חברתיות קטנות של המחנך בכיתתו.

 

בתהליך הקבוצתי התלמידים מעמיקים את ההיכרות עם עצמם ועם חבריהם לכיתה, דנים על מקומם החברתי ועוזרים גם לחבריהם להתקדם חברתית – בדרך פשוטה, ישירה וחיובית.

 

במסגרת התוכנית אנו מלווים ומכשירים את המחנכים להנחות את הקבוצות מתוך נקודת מבט חברתית- רגשית.

Speckled Background

אנו מאמינים ש..

העבודה החברתית המיטבית של התלמיד צריכה להתבצע במקום

בו מירב האירועים החברתיים מתרחשים – הכיתה

 • המחנך הוא הדמות הקרובה והקבועה בבית הספר עבור הילד, לכן עבודה חברתית מתמשכת של המחנך היא משמעותית וכוחה גדול יותר מכל עבודה טיפולית פרטנית.

 • קבוצת השווים הינה משמעותית ביותר עבור הילד, ולכן קבלת משוב ועזרה ממנה, היא חזקה ומשמעותית עבור הילד יותר מאמירה של כל מטפל, מקצועי ככל שיהיה.

 • המחנך הינו מנחה הקבוצה (בניגוד לרוב השיעורים בהם המורה הוא הדמות המלמדת, מדריכה, מסבירה..),  והתלמידים הם הדוברים העיקריים!

יחודיות התוכנית

 • התכנית משלבת עבודת מניעה יחד עם תכנית התערבות ללמידה רגשית חברתית

 • המחנך הוא הדמות שמנחה את התהליך כך שזהו תהליך רציף ומתמשך, וממילא משמעותי יותר, ולא גורם חיצוני למערכת ולתלמידים

 • התכנית מיועדת לכלל תלמידי הכיתה בקבוצות חברתיות קטנות והטרוגניות,כך שבקבוצה אחת ישבו ילד דחוי, שקוף, מקובל, חזק לימודית וחלש לימודית

 • הקבוצה מתבססת על שיח רפלקטיבי ("משוב מגדל") בין קבוצת השווים

 • התוכנית אינה דורשת השקעה בהכנה והשגת אביזרים – הכל ניתן מראש

איך זה פועל ?

 • משך הפעילות הינו שמונה מפגשים קבוצתיים עם הקבוצות החברתיות הקטנות

 • היכרות עם התוכנית, יעדיה ודרכי הפעולה

 • "הכנת הקרקע" לבניית הקבוצה, הדרכה למיפוי כיתתי חברתי, ובניית הקבוצות החברתיות הקטנות

 • התחלת הפעילות בקבוצות, ליווי, הדרכה ומענה לסוגיות החברתיות העולות בקבוצות

 • סיכום התוכנית והעברת המיפוי החברתי בשנית

מטרות התוכנית

 • יצירת "בועת אינטימיות" וקשר אישי וקרוב יותר בין התלמיד ומחנכו ובין התלמיד וחבריו

 • הרחבת ופיתוח מעגלי חברות חדשים

 • חיזוק וקידום האקלים הכיתתי והבית ספרי

 • נִראות והזדמנות לכל תלמיד לבוא לידי ביטוי רגשי וחברתי
   

התוכניות שלנו

תכנית מתחברים הותאמה להדרכה מרחוק (zoom), פנים אל פנים או בשילוב של שניהם (היברידי).

אנו מציעים שלושה מסלולים לבתי הספר, וכמובן שניתן "לתפור חליפה" מיוחדת לבית הספר שלכם. 

התוכניות שלנו
התוכנית המערכתית
 • הרצאה לצוות המורים "מקומם של המורים בדינמיקה החברתית".

 • ליווי ממוקד לשתי כיתות. 

 • ליווי וזמינות לכל משך התוכנית ואף לאחריה.

 • 6 ערכות "מתחברים".

התכנית המערכתית

התוכנית המשולבת

התכנית המשולבת

 • הרצאה לצוות המורים "מקומם של המורים בדינמיקה החברתית".

 • ליווי ממוקד ל 4 כיתות לפי ה"התכנית הכיתתית".
  שני מפגשים פנים אל פנים בבית הספר, ושני מפגשים בזום.

 • ליווי וזמינות לכל משך התוכנית ואף לאחריה.

 • 12 ערכות "מתחברים".

התוכנית המקיפה
 • הרצאה להורים "לגדל ילד חברותי ואהוב" - על השפעתם של ההורים בקידום התחום 

 • החברתי של ילדיהם. 

 • הרצאה לצוות המורים "מקומם של המורים בדינמיקה החברתית".

 • ליווי ממוקד ל 4 כיתות.

 • ליווי וזמינות לכל משך התוכנית ואף לאחריה.

 • 12 ערכות "מתחברים".

התכנית המקיפה

bottom of page